Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Veřejná správa

Veřejná správa

Samospráva i státní správa jsou významným a specifickým klientem. Poskytované informace a geodata slouží k přesnějšímu a účinnějšímu plánování, rozhodování i evidenci.

Parportizace

Pro komplexně a kvalitně zpracovanou evidenci pasportů je důležité docílit polohové i geometrické přesnosti, a to vzhledem ke způsobu dalšího využití těchto geodat.

Mezi nejčastěji poskytované pasporty patří:

 • pasporty zeleně
 • pasporty místních komunikací
 • pasporty vodních děl
 • pasporty veřejného osvětlení
 • pasporty staveb a objektů
 • pasporty dopravního značení
 • a další…

Katastr nemovitostí

 • geometrické plány a jejich digitalizace
 • vytyčování hranic pozemků
 • dělení pozemků a staveb
 • plány pro užití věcného břemena
 • právní poradenství

 

Mapové portály

Pomocí mapového portálu Geosense lze ihned získat informativní přehled o územních a regulačních plánech, inženýrských sítích a technické infrastruktuře, evidenci jednotlivých pasportů, turistických map a dalších bodů zájmu.

 

Technické mapy

Mezi důležitá data, využívaná při správních a rozhodovacích činnostech správce technické infrastruktury, patří mapy velkých měřítek – technické mapy.

technická mapa veřejná správa