Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Technologie

Technologie

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Obecněji lze fotogrammetrii definovat jako vědní obor, zabývající se zpracováním informací na fotografických snímcích. Fotogrammetrie tvoří např. důležitou součást dálkového průzkumu Země (DPZ).

Rozlišujeme fotogrammetrii leteckou, pozemní a blízkou.

fotogrammetrie

Dálkový průzkum Země (DPZ)

Dálkový průzkum Země (DPZ) je moderní metoda získávání informací o objektech a jevech na povrchu planety Země bez nutnosti fyzického kontaktu. Základem metody dálkového průzkumu je využití dvou následujících poznatků: Tvoří oblast sběru, přenosu a úpravy dat, tzv. technická stránka a oblast analýzy a interpretace dat – zpracování prostorové informace.

dalkový průzkum země

3D laserové skenování (DPLS)

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérù, podzemních prostor, libovolných terénù atp. s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Nasnímaný objekt mùže být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodù, na jejichž základě mùže být vytvořen model objektu, který lze přenést do CAD systému.

laserové skenování 3D

Globální družicový polohový systém (GNSS)

Global Navigation Satellite System,  je služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé elektronické rádiové přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich polohu s přesností na desítky až jednotky metrů. Přesnost ve speciálních nebo vědeckých aplikacích může být až několik centimetrů až milimetrů. V současné době je plně funkční pouze americký GPS a ruský GLONASS. Do roku 2020 se počítá s uvedením do provozu evropského Galileo a čínského Beidou-2.

gps

Letecké snímkování

Letecká fotografie je metoda pořizování fotografických snímků z ptačí perspektivy z letících objektů. Cílem snímkování a měření je dokumentace skutečného stavu, tvorba technické dokumentace či zajištění podkladových informací. Získaná geodata mohou sloužit například k zaměření pozemku, vytyčení stavby nebo pro pasport zeleně.

letecké snímkování