Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

TDI – Technický dozor investora

TDI – Technický dozor investora

TDI, jinak také Technický dozor investora (stavebníka), může vykonávat pouze osoba, která má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním příslušných staveb. Úkolem TDI je zaručit kvalitní a hospodárné provádění stavebních prací a pečovat o včasné dodávky.

technicky-dozor

Správné rozhodování, bezchybné řízení, pečlivá organizace a důsledná koordinace a kontrola stavby, k tomu všemu patří i předcházení rizik a včasná reakce na další možné změny či skryté nástrahy. Stavba musí být realizována podle pravidel, která jsou předem určena projektovou dokumentací a ta podléhá stavebnímu zákonu a platným normám.

TDI - technický dozor3