Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Příprava podkladů EIA

Příprava podkladů EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí)

Jedná se o předběžné vyhodnocení možného vlivu stavby na životní prostředí, popřípadě doporučení staviteli, za jakých podmínek lze stavbu realizovat. Podklady EIA jsou podmínkou žádosti o realizaci velkých staveb a podniků, které mají nebo mohou mít velký dopad na životní prostředí. (např. spalovny, elektrárny, továrny, adt.)

eia2