Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Hornická činnost

Hornická činnost

geodezie2

Dobývání, průzkum, objevování a příprava ložisek, hornická činnost spojená s výstavbou, zjišťováním a likvidací důlních děl, lomů, odvalů výsypek a odkališť, zásahy do zemské kůry. Důlní měřičství a s ním spojená dokumentace, účelové mapy, základní mapy závodů, plány, výpočet kubatur.

Provozování hornické činnosti je podmíněno osvědčením o odborné způsobilosti. Toto osvědčení vydává Český báňský úřad, případně příslušný Obvodní báňský úřad.