Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Služby

pasporty do služeb

Pasport majetku

  • pasport dopravní značení
  • pasport Inventarizace pozemků
  • pasport budov, bytů
  • pasport hřbitovů
  • pasport komunikací
  • pasport vybavení, mobiliáře
  • pasport zeleně
  • pasport veřejného osvětlení

a další…

mapa_egodata

Tvorba mapových aplikací

Internetové řešení pro zobrazení mapových podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, pasportů, turistických i historických map a dalších zájmových bodů. Mapová aplikace také umožňuje nahlížet do údajům v katastru nemovitostí včetně listů vlastnictví.

helpdesk

Správa IT

Nabízíme komplexní IT služby se zaměřením na realizaci a správu počítačových sítí, digitalizaci a geografické informační systémy(GIS). Dodáváme také IT techniku od serverů, počítačů, až po příslušenství.

mapování dronem

Mapování dronem (UAV)

Podrobná data území zpracovaná na základě vyhodnocení detailních leteckých snímků. Získáte podrobnou ortofotomapu s rozlišením až 2 cm/px. Výstupem je nejen zobrazení skutečného stavu zemského povrchu, ale polohopis, výškopis a jednotlivé pasporty – komunikace, dopravní značení, veřejné osvětlení, kanalizační soustava, hrobová místa, aj. Všechna data lze propojit s katastrem nemovitostí a zobrazit je v online mapovém informačním systému CLEERIO.

inženýrská činnost 5

Inženýrská činnost ve výstavbě („Inženýring“)

Získáme za Vás potřebné doklady, informace a stanoviska od veřejnoprávních orgánů i příslušných organizací a vypracujeme pro Vás návrh na vydání územního rozhodnutí, popřípadě stejně tak i stavebního povolení. Zastupujeme své klienty ve správních a stavebních záležitostech. Pomůžeme Vám vybrat vhodného dodavatele a nebudeme chybět při kolaudačním řízení dané stavby.

technický dozor investora

TDI – Technický dozor investora

TDI, jinak také Technický dozor investora (stavebníka), může vykonávat pouze osoba, která má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním příslušných staveb. Úkolem TDI je zaručit kvalitní a hospodárné provádění stavebních prací a pečovat o včasné dodávky. Správné rozhodování, bezchybné řízení, pečlivá organizace a důsledná koordinace a kontrola stavby, k tomu všemu patří i předcházení rizik a včasná reakce na další možné změny či skryté nástrahy. Stavba musí být realizována podle pravidel, která jsou předem určena projektovou dokumentací a ta podléhá stavebnímu zákonu a platným normám.