Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Města, obce a veřejná správa

Města, obce a veřejná správa

Samospráva i státní správa jsou významným a specifickým klientem. Poskytované informace a geodata slouží k přesnějšímu a účinnějšímu plánování, rozhodování i evidenci.

Mapy

Dodáme Vám veškeré on-line i off-line mapy.

Mezi důležitá data, využívaná při správních a rozhodovacích činnostech správce technické infrastruktury, patří mapy velkých měřítek – TECHNICKÉ MAPY.

technická mapa veřejná správa

Snímkování

Do Vašich map dodáme jakékoliv pohledy (satelitní, letecké, 2D, 3D, aj.)

Měření

Kvalifikovaně zaměříme a kvalitně zpracujeme získaná data a informace.

3D mapy

Změníme získané informace v užitečná geodata.

Pasportizace

Pro komplexně a kvalitně zpracovanou evidenci pasportů je důležité docílit polohové i geometrické přesnosti, a to vzhledem ke způsobu dalšího využití těchto geodat.

Mezi nejčastěji poskytované pasporty patří:

 • pasporty zeleně
 • pasporty místních komunikací
 • pasporty vodních děl
 • pasporty veřejného osvětlení
 • pasporty staveb a objektů
 • pasporty dopravního značení
 • a další…

Katastr nemovitostí

 • geometrické plány a jejich digitalizace
 • vytyčování hranic pozemků
 • dělení pozemků a staveb
 • plány pro užití věcného břemena
 • právní poradenství

 Mapové portály

Pomocí mapového portálu Cleerio lze ihned získat informativní přehled o územních a regulačních plánech, inženýrských sítích a technické infrastruktuře, evidenci jednotlivých pasportů, turistických map a dalších bodů zájmu.

NEVÁHEJTE A ZAVOLEJTE NÁM

ZAJÍMÁ VÁS NÁŠ MAPOVÝ PORTÁL, GIS ČI ÚČELOVÉ PASPORTY?