Geo Data s.r.o.

Vaše správná volba ve světě GIS a IT
 

Mapy

Mapy

Mapové podklady

Výsledky geodetických měření slouží pro tvorbu map v papírové nebo digitální podobě a především pro potřeby a užití zákazníka.

 

mapové podklady

Účelové mapy

Hlavním kritériem, podle kterého se tvoří a následně rozdělují účelové mapy, jsou velké rozměry a požadavky zadavatele, pro které chce klient svou mapu použít. Nejčastěji tvoříme účelové mapy nejen pro města, obce a veřejnou správu, ale také pro soukromé firmy či podnikatele.

  Příklady účelových map:

  •   katastrální mapy
  •   turistické mapy
  •   pohledové mapy
  •   vojenské a operační mapy
  •   technicko-hospodářské mapy
  •   zemědělské mapy
  •   automapy
  •   a další

Katastrální mapy

Katastrální mapou se rozumí mapové dílo velkých rozměrů, které je tvořeno polohopisem a popisem a obsahuje zobrazení hranic územně-správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov. Dále to mohou být vodní díla, mosty, tunely nebo i chráněná území ad.

katastrální mapa foto