Úřední deska :: Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím :: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.10.2018
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.10.2018
Popis:Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.10.2018
Autor:Bc. Nikola Frimlová
Datum vložení:7:25 AM 31.10.2018
Poslední stažení:4:58 AM 19.11.2021
Spokojenost:0/10 (0 hlasů)
Počet stáhnutí:180
Všechny časy jsou Central Time