Úřední deska :: Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím :: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20.6.2018
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20.6.2018
Popis:Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20.6.2018
Autor:Bc. Nikola Frimlová
Datum vložení:9:58 AM 20.6.2018
Poslední stažení:3:00 AM 27.11.2021
Spokojenost:0/10 (0 hlasů)
Počet stáhnutí:228
Všechny časy jsou Central Time