Úřední deska :: Úvodní strana
Kategorie
Soubory
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
» Zde se ukládají Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce «
19
Obecně závazné vyhlášky
» Zde se ukládají Obecně závazné vyhlášky «
6
Vyhlášky finančního úřadu
» Zde se ukládají vyhlášky finančního úřadu «
1
Ostatní dokumenty
» Zde se ukládají ostatní dokumenty «
8
Záměr prodeje a pronájmu, záměr práva stavby
» Zde se ukládají dokumenty týkající se prodeje a pronájmu «
1
Archiv úřední desky
» Zde se ukládají dokumenty, které byly vyvěšeny na úřední desce «
929
Veřejnoprávní smlouvy
» «
18
Rozpočet
» Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet «
23
Mikroregion Sokolov - východ
» «
14
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
» «
10
Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2021
» «
3
Všechny časy jsou Central Time