Úřední deska :: Úvodní strana
Kategorie
Soubory
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
» Zde se ukládají Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce «
27
Obecně závazné vyhlášky
» Zde se ukládají Obecně závazné vyhlášky «
8
Vyhlášky finančního úřadu
» Zde se ukládají vyhlášky finančního úřadu «
0
Ostatní dokumenty
» Zde se ukládají ostatní dokumenty «
11
Záměr prodeje a pronájmu, záměr práva stavby
» Zde se ukládají dokumenty týkající se prodeje a pronájmu «
2
Archiv úřední desky
» Zde se ukládají dokumenty, které byly vyvěšeny na úřední desce «
1037
Veřejnoprávní smlouvy
» «
22
Rozpočet
» Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet «
27
Mikroregion Sokolov - východ
» «
17
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
» «
11
Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022
» «
12
Všechny časy jsou Central Time