Úřední deska :: Úvodní strana
Kategorie
Soubory
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
» Zde se ukládají Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce «
105
Obecně závazné vyhlášky
» Zde se ukládají Obecně závazné vyhlášky «
5
Ostatní dokumenty
» Zde se ukládají ostatní dokumenty «
23
Program zasedání ZO
» Obsahuje aktuální program zasedání zastupitelstva «
1
Dokumenty Krajského úřadu Karlovarského kraje
» Zde se ukládají dokumenty Krajského úřadu Karlovarského kraje «
9
Dokumenty Magistrátu města K. Vary od 1.1.2017
» Zde se od 1.1.2017 nacházejí dokumenty vydané úřadem územního plánování a stavebním úřadem MMKV «
3
Vyhlášky finančního úřadu
» Zde se ukládají vyhlášky finančního úřadu «
0
Prodej obecních pozemků
» Zde se ukládají dokumenty týkající se prodeje obecních pozemků «
0
Pronájem a směna obecních pozemků
» Zde se vyvěšuje záměr o pronájmu či směně obecních pozemků «
1
Územní plánování
» Zde se ukládají dokumenty týkající se územního plánování «
0
Volby
» Zde se ukládají dokumenty týkající se voleb «
7
Rozpočet obce
» Rozpočet obce «
12
Závěrečný účet obce
» Závěrečný účet obce «
5
Veřejnoprávní smlouvy
» Zde se ukládají veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti a poskytnutí dotace «
10
Archiv úřední desky
» Zde se ukládají dokumenty, které byly vyvěšeny na úřední desce «
884
Dokumenty svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ od 26.4.2017
» Dokumenty svazku obcí, kterého je obec Hory členem «
31
Dokumenty VSOZČ od 1.1.2018
» Obsahuje dokumenty Vododhospodářského sdružení obcí západních Čech «
5
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. od roku 2020
» Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. «
2
Všechny časy jsou Central Time