Úřední deska :: Úvodní strana
Kategorie
Soubory
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
» Zde se ukládají Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce «
4
Obecně závazné vyhlášky
» Zde se ukládají Obecně závazné vyhlášky «
7
Vyhlášky finančního úřadu
» Zde se ukládají vyhlášky finančního úřadu «
0
Ostatní dokumenty
» Zde se ukládají ostatní dokumenty «
5
Záměr prodeje a pronájmu, záměr práva stavby
» Zde se ukládají dokumenty týkající se prodeje a pronájmu «
4
Archiv úřední desky
» Zde se ukládají dokumenty, které byly vyvěšeny na úřední desce «
638
Veřejnoprávní smlouvy
» «
13
Rozpočet
» Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet «
16
Mikroregion Sokolov - východ
» «
12
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
» «
6
Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6.10. 2018 a Senátu Parlamentu České republiky
» «
13
Všechny časy jsou Central Time